Dataskyddsbeskrivning och kundregistrets sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig

Vid behandling av personuppgifter är Otto Gård (eller nedan också benämnt ”vi”) personuppgiftsansvarig. Se våra uppgifter nedan:

Otto Gård

Jussilavägen 884

66840 Pensala

www.ottogard.fi

E-post: info@ottogard.fi

Tel.nr: +358 40 546 7744

FO-nummer: 1068976-1

Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter som samlas in gällande våra kunder och potentiella kunder samlas till stor del av personerna själva. En annan betydande källa för insamling av personuppgifter för nya potentiella kunder är vårt kontaktformulär på vår webbplats.

På vår webbplats samlar vi endast in uppgifter via vårt kontaktformulär och behandlar där följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • E-postaddress
  • Telefonnummer

För vilka ändamål används uppgifterna?

Personuppgifterna samlas in, lagras och behandlas enligt förutbestämda fastställda ändamål. Lagrandet och behandlandet av personuppgifterna utgår alltid från gällande lagstiftning. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

  • Ifyllande av avtal för leverans av produkter. För att leverera produkterna vi säljer i vår webb-butik, samlar vi in personuppgifter. De lagliga grunderna som dessa personuppgifter samlas in på är för beredning och utförande av avtal samt berättigat intresse.
  • Marknadsföring riktade till kunder och potentiella kunder. Våra kunders och potentiella kunders personuppgifter kan komma att behandlas vid marknadsföring i sociala medier och e-postmarknadsföring. Vårt ändamål gällande insamlingen och behandlingen av personuppgifterna är att rikta meddelanden till kunder och nya potentiella kunder.
  • Utvecklande av affärsverksamhet. Vi kan även kommat att samla in personuppgifter för att förbättra vår verksamhet och kundupplevelse.
  • Lagstadgade skyldigheter. Vid lagstadgade skyldigheter, exempelvis beskattning och bokföring, insamlas och behandlas även personuppgifter.

Lämnas personuppgifterna till en utomstående part?

Personuppgifter kan komma att läggas ut till en tredje part för behandling. Tredje part som får tillgång till personuppgifterna sker i följande situationer:

  • Fraktföretag, för leverans av beställningar
  • Betalningstjänster
  • Bokföring

Vid användning av tjänsteleverantörer ser vi till att integriteten för personuppgifterna är skyddade. Vi ser även till att behandlingen av personuppgifterna följer nuvarande lagstiftning samt att uppgifterna endast behandlas för våra ändamål.

Överför Otto Gård personuppgifterna utanför EU?

Vi lämnar inga personuppgifter utanför EU.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi lagrar inte uppgifterna längre än vad som anses nödvändigt enligt rådande lagstiftning. Tiden för lagringen av personuppgifterna kan variera beroende på ändamål, situation eller laglig behandlingsgrund. Enligt våra principer uppdaterar/raderar föråldrade och felaktiga uppgifter.

Cookies

För tillfället använder vi inte oss av några Cookies på våran hemsida.

Dina rättigheter

Du innehar rätten att få information om hur dina personuppgifter samt vilka personuppgifter som behandlas av Otto Gård. På begäran har du också rätten till att få information om grunderna till behandlingen av dina personuppgifter.

Du innehar rätten att förbjuda direktmarknadsföring till dig. Dessa rättigheter kan utövas genom att kontakta Otto Gårds dataombudsman.

Ifall du anser att insamlingen och behandlingen av personuppgifterna strider mot eventuella lagar, då kan du kontakta och framföra klagomål till dataombudsmannen.

Senast uppdaterad 16.4.2023