us

Om Otto Gård

Otto Gård är en ekologisk familjegård. Vi som förvaltar gården heter Inge-Gerd och Kaj Nylund. Gården har fått sitt namn efter Kajs farfar Otto, som köpte gården 1922. På gården har bedrivits mjölkproduktion, svinproduktion och spannmålsodling. Nu är det ekologisk spannmålsodling och -förädling som gäller. Vi vill odla och bevara Guds skapelse efter bästa förmåga. På gården odlas spelt, emmer, vete, råg och bondbönor. I växtföljden ingår även ärter, korn och oljehampa.

En stor del av arealen består varje år av gröngödsling (klöver och andra gräsväxter) för att tillföra marken näring, struktur och variation.

Vi är anslutna till Livsmedelsverkets ekokontrollövervakning och en ekoövervakare besöker årligen vår gård. Alla våra produkter är fria från tillsatsämnen.